top of page
此課程不再可供預訂。

Upcoming SMP Course

SMP紋髮國際認證證書課程

  • 已結束
  • $9800
  • Tsim Sha Tsui

服務說明

所有在 AndMore修畢SMP紋髮課程而通過考核合格都可獲頒 🔹SISA 國際證書 🔹ISO SMP 國際證書 🔹AndMore SMP紋髮畢業證書 💫一個課程 🌟三重認證💫 疫情期間更要增值💪🏼💪🏼💪🏼 而家學多樣技能,到疫情過後就係你搵番今年失去嘅金錢同時間👍🏻👍🏻 【最新技術SMP紋髮專科課程】獨家技術‼ ✅2天課程包括1次真人實操 ✅包上堂用品及工具 ✅學生永久優惠價購買所有用品 11/7/2022 13:00 12/7/2022 13:00


連絡人詳細資料

+85259889838

Wasa1113@yahoo.com.hk

香港尖沙咀金巴利道25號

bottom of page